...

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Adı Soyadı: BÜLENT KURT

Unvanı: Prof. Dr.

Öğrenim Durumu: Doktora

Doğum Yılı: 1974
Yazışma Adresi: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, 2000 EVLER MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. 50300 Nevşehir/Türkiye
Telefon : +90 384 228 10 00/ Dahili:15045
Faks : +90 384 228 11 23
e-posta : bkurt@nevsehir.edu.tr

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tek. Eğt. Fakültesi/Metal Eğitimi

Fırat Üniversitesi

1996

Y. Lisans

Fen Bil. Enstitüsü/Metalurji Eğitimi

Fırat Üniversitesi

1999

Doktora

Fen Bil. Enstitüsü/Metalurji Eğitimi

Fırat Üniversitesi

2005

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  : Yüksek Karbonlu Çeliklerin Süperplastikliği Üzerine Alaşım Elementlerinin Etkisinin Araştırılması, Prof. Dr. M. Mustafa YILDIRIM

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı : Ti-6Al-4V Alaşımı İle Farklı Tip Paslanmaz Çeliklerin Difüzyon Kaynağı, Prof. Dr. Nuri ORHAN

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 Teknik Eğitim Fakültesi, Fırat  Üniversitesi

2000-2005

Dr.Ar.Gör.  

 Teknik Eğitim Fakültesi, Fırat  Üniversitesi

2005-2009

Yrd.Doç. Dr.

 Mühendislik Fakültesi, Bartın üniversitesi

2009-2010

Doç. Dr.

Mühendislik Fakültesi, Bartın üniversitesi

2010-2012

Doç. Dr.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Nevşehir üniversitesi

2012-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Termo-Reaktif Difüzyon Yöntemiyle CrC ve VC Kaplanan AISI D3 Seri Soğuk İş Takım Çeliğinin Mikroyapı ve Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi

  1. Termo-Reaktif Difüzyon Yöntemiyle TiC Kaplanan AISI D3 Seri Soğuk İş Takım Çeliğinin Mikroyapı ve Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi
  2. Projeler :

1.     Hadde döküm yöntemiyle Al-Si alaşımı kaynak teli üretimi, TÜBİTAK Projesi, 105M057,  Araştırmacı, 2005.

  1. 2.     Bor yüzey kaplama elektrot imali, TÜBİTAK Projesi, 105M344,  Araştırmacı, 2006.
  1. 3.     Toz Metalurjisi Yöntemiyle Yüzeyi Gözenekli NiTi Alaşımı Kaplanmış İmplant Malzeme Üretimi, TÜBİTAK Projesi, 107M309,  Proje Yürütücüsü, 2008.
  1. TR/04/A/F/EX1-080 Nolu "New Trends in Metalurgy Education (MTME)" , Leonardo Da Vinci A Tipi Proje, (Yararlanıcı), İspanya, 2005.
  1. TRBARTIN01 Nolu "Erasmus Projesiyle Polonya Lodz Teknik Üniversitesi Hareketlilik Projesi",2010.

İdari Görevler :

Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

Ödüller :

14 Adet Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (TÜBİTAK)

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Orhan, N; Kurt, B, The effect of small amounts of Al and Si on the superplastic behavior of a hypoeutectoid high carbon steel, Journal of Materials Processing Technology, 136, 174-178, Mayıs,2003.

A2.  Bulent Kurt, Nuri Orhan, Ertan Evin and Adnan Çalik, Diffusion bonding between Ti–6Al–4V alloy and ferritic stainless steel, Materials Letters, Volume 61, p. 1747-1750, 2007.

A3. B. Kurt, N. Orhan and A. Hasçalık, Effect of high heating and cooling rate on interface of diffusion bonded gray cast iron to medium carbon steel, Materials & Design,Volume 28, p. 2229-2233, 2007.

A4. Eroglu, M., Bulent Kurt, Diffusion Bonding Between White Iron and Low Carbon Steel, Materials Science and Technology, Volume 23, 171-176, 2007.

A5. Bulent KURT, Nuri ORHAN, Serkan OZEL;Interface Microstructure of Diffusion Bonded Austenitic Stainless Steel and Medium Carbon Steel Couple, Secience and Technology of Welding and Joining, Volume 12, p. 197-201, 2007.

A6. Bulent Kurt,The Interface Morphology of Diffusion Bonded Dissimilar Stainless Steel and Medium Carbon Steel Couples, Journal of Materials Processing Technology 190 (2007) 138–14.

A7. Bulent KURT, Mehmet EROGLU; Diffusion Bonding Between High Chromium White Iron and Austenitic Stainless Steel , Secience and Technology of Welding and Joining, Volume 12, p.467-471, 2007.

A8. Serkan OZEL, Bulent KURT, İlyas SOMUNKIRAN, Nuri ORHAN, Microstructural Characteristic of NiTi Coating on Stainless Steel by Plasma Transferred Arc Process, Surface and Coating Technology, Volume 202, p. 3633-3637, 2008.

A9. Bulent KURT and İlyas SOMUNKIRAN The Microstructure of Porous NiTi Alloy Coating on CoCrMo Powder Alloy Surface by SHS Process, Powder Metallurgy, Volume 51, p.254-256, 2008.

A10. Bulent Kurt, Nuri ORHAN, Mehmet KAYA, Interface Characterization of Diffusion Bonded Ti-6Al-4V Alloy and an Austenitic Stainless Steel Couple, Materials Science and Technology, Volume 25, p. 556-560, 2009.

A11. Bulent Kurt, Nuri ORHAN, İlyas SOMUNKIRAN, Mehmet KAYA, The Effect of Austenitic Interface Layer on Microstructure of AISI 420 Martensitic Stainless Steel Joined by Keyhole PTA Welding Process , Materials and Design, Volume 30, p. 661-664, 2009.

A12. Mehmet Kaya, Nuri Orhan, Bulent Kurt, Tahir I. Khan, The effect of solution treatment under loading on the microstructure and phase transformation behavior of porous NiTi shape memory alloy fabricated by SHS, Journal of Alloys and Compounds, Volume 475, p. 378-382,2009.

A13. Mehmet Kaya, Nuri Orhan, Bulent Kurt, Effect of the solution treatment under load on the microstructure and fabrication of porous NiTi shape memory alloy by self-propagating high-temperature synthesis, Powder Metallurgy, V.52, pp. 36-41, 2009.

A14. Bülent Kurt, Mustafa Ulutan; Interfacial Microstructure of Diffusion Bonded Inconel 738 and Ferritic Stainless Steel Couple, Journal of Materials Science and Technology, V.25, p. 527-530, 2009. 

A15. Bulent Kurt, Adnan Çalik: Interface Structure of Diffusion Bonded Duplex Stainless Steel and Medium Carbon Steel Couple. Materials Characterization, V, 60 p. 1035-1040, 2009.

A16. İlyas Somunkira , Bulent Kur t, Soner Buyto z , Nuri Orhan, Microstructural Characteristic of Co-Cr-Mo Powder Alloy Coating on Stainless Steel by Plasma Transferred Arc Weld Surfacingü, Prakt. Metallogr. 47 p, 418-431, 2010.

A17. Soner Buytoz1 Mustafa Ulutan, Bülent Kurt, Serkan Islak, İlyas Somunkıran, Microstructural Characterıstıc Of Wc-Ni-B4c Reınforced Composıte Coatıngs On Aısı 304 Staınless Steel By Plasma Transferred Arc Weld Surfacıng, e-Journal of New World Sciences Academy, Volume: 5, p, 35-47, 2010.

A18. S. BUYTOZ, M.Ulutan, S.Islak, B.Kurt, O. N.Çelik, Microstructural and wear characteristics of High Velocity Oxygen Fuel (HVOF) sprayed NiCrBSi-SiC composite coating on SAE 1030 steel, Arab J Sci Eng, 2013.

A19. A. Günen, M.S. Gök , A. Erdoğan, B. Kurt , N. Orhan, Investigation Of Mikro-Abrasion Wear Behavior Of Boronized Stainless Steel with Nanoboron Powder, Tribology Transactions, in Press, 2013.

A20. Bulent KURT, Emre ONDER,Cemal CARBOGA, Bilal DEMIREL, Muzaffer KARAGOZ, Growth Kinetics of CrC Coating Layers on AISI D3 Obtained by Thermo-Reactive Diffusion Technique, Prakt. Metallogr. 50,11, p.754-766. 2013.

A21. Bulent KURT, Emre ONDER, Cemal CARBOGA , Bilal DEMİREL, Characterization and Kinetics of VC Coatings on AISI D3 Steel Performed by Thermo-Reactive Diffusion Technique, Prakt. Metallogr., 51, p. 32-44, 2014.

A22. Ali Günen, Bülent Kurt, Nuri Orhan and Erdoğan Kanca, The Investigation of Corrosion Behavior of Borided AISI 304 Austenitic Stainless Steel with Nanoboron Powder, Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces, Vol. 50, No. 1, pp. 104–110, 2014.

A23. Bulent KURT, Ömer SİNOPLU, Cemal CARBOGA , Bilal DEMİREL, Characterization and Kinetics of TiC Coatings on AISI D3 Steel Performed by Thermo-Reactive Diffusion Technique, Prakt. Metallogr., in Press, 2014.

A24. Ali Günen, Mustafa Serdar Karakas, Bülent Kurt, Adnan Çalik, Corrosion behavior of borided AISI 304 austenitic stainless steel, Anti-Corrosion Methods and Materials, Volume 61 issue 2 (pp. 112 - 119), 2014.

A25. Bülent Kurt , Yılmaz Küçük and  M. Sabri Gök, Microabrasion wear behavior of VC and CrC coatings deposited by Thermo-Reactive Diffusion technique, Tribology Transactions, (2014).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. B. KURT, N. ORHAN. Dupleks Paslanmaz ve AISI 4140 Çeliğinin Difüzyon Kaynağı Tekniği İle Birleştirilebilirliğinin Araştırılması, 1.Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, İstanbul, 3. Cilt, Sayfa: 1280-1286, 2005.

B2. İ. SOMUNKIRAN, S. ÖZEL, B. KURT. Fe Esaslı Mo, Ni, Cu Toz Alaşımına İlave Edilen Cu Miktarının Aşınma Direncine Etkisi, 4. Uluslar Arası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 2. Cilt, 903-907, 2005.

B3. B. KURT, S. ÖZEL, İ. SOMUNKIRAN, Difüzyon Kaynağı İle Birleştirilmiş AISI-4140 Çeliği Ve Lamel Grafitli Dökme Demir Çiftinin Mikroyapısı Üzerine Sürenin Etkisi, 4. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 2. Cilt, 871-874, 2005.

B4.  Bülent KURT, Serkan ÖZEL, Erdem YAŞAR. Difüzyon Kaynağı Tekniği İle Birleştirilmiş AISI 4140 Çeliği ve Lamel Grafitli Dökme Demir Çiftinin Mikroyapısının İncelenmesi, 1.Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, İstanbul, 3. Cilt, Sayfa: 1274-1279, 2005.

B5. S. Özel, İ. Somunkıran, B. Kurt, Düşük Karbonlu Çelik Yüzeyine FeCr+Mo Tozunun PTA Yöntemi İle Alaşımlandırılması,11. Uluslararası Denizli Malzeme Sempozyumu, Denizli/Türkiye, sayfa: 329-333.

B6. B. Kurt, İ. Somunkıran, Ostenitik Paslanmaz Ve Orta Karbonlu Çelik Çiftinin Difüzyon Kaynağı, 11. Uluslararası Denizli Malzeme Sempozyumu, Denizli/Türkiye, sayfa: 936-940.

B7. N. Orhan, B. Kurt, E. Çelik, AISI 430 Ferritik Paslanmaz Çeliğin Sürtünme Karıştırma Kaynağına Devir Sayısının Etkisi, 11. Uluslararası Denizli Malzeme Sempozyumu, Denizli/Türkiye, sayfa: 12-15.

B8. Bülent KURT, Nuri ORHAN, İlyas SOMUNKIRAN, Serkan ÖZEL, AISI 420 Martenzitik Paslanmaz Çeliğin Keyhole Plazma Kaynağı,13.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, s. 935-960, 2006, İstanbul.

B9. Mehmet EROĞLU, Bülent KURT, Yüksek Kromlu Beyaz Dökme Demirin Düşük Karbonlu Çeliğe Difüzyon kaynağı,13.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, s. 937-944, 2006, İstanbul.

B10. Mehmet EROĞLU, Bülent KURT, Ferritik Gri Dökme Demirin SAE 1040 Çeliğine Difüzyon kaynağı,13.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, s. 1003-1010, 2006 İstanbul.

B11. İlyas SOMUNKIRAN, Serkan ÖZEL, Bülent KURT, PTA Yöntemiyle Yüzeyi Alaşımlandırılmış Düşük Karbonlu Çeliğin Aşınma Karakteristiği,13.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, s. 405-410, 2006, İstanbul.

B12. Çarboga, C., Kurt, B., Sinoplu, O.,“Elektrik Ark Kaynak Tekniği İle Birleştirilen Bor Katkılı Düşük Karbonlu Çeliklerin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması’’, Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı ve Sergisi, ss. 571-577, 23-25 Mayıs 2012, Ankara.

B13. Cemal ÇARBOĞA, Bilge DEMİR, Bülent KURT, Serkan DAL, Kübra ARSLAN, Furkan GÖKÇE,  C–Mn–Al–Si Çeliğinin Isıl İşlem Davranışı ve Farklı Oranlarda Silisyum İçeriğinin Mikroyapıya Etkisi, 2. Uluslar arası Demir Çelik Sempozyumu (IISS’15), 1-3 Nisan 2015, Karabük.

B14.Cemal ÇARBOĞA, Bilge DEMİR, Bülent KURT, Serkan DAL, Mesut VAROL,  Mikro Alaşım Bor İçerikli C-Mn-Al-Si Çeliğinin Isıl İşlem Davranışı ve Farklı Oranlarda Bor İçeriğinin Mikroyapıya Etkisi, 2. Uluslar arası Demir Çelik Sempozyumu (IISS’15), 1-3 Nisan 2015, Karabük.

B15.Cemal ÇARBOĞA, Bilge DEMİR, Bülent KURT, Serkan DAL, Gökhan TAŞDEMİR,  Düşük Silisyumlu C-Mn-Si-Al Çeliğinin Isıl İşlem Davranışı ve Farklı Oranlarda Bor İçeriğinin Mikroyapıya Etkisi, 2. Uluslar arası Demir Çelik Sempozyumu (IISS’15), 1-3 Nisan 2015, Karabük.

B16.Cemal ÇARBOĞA, Bilge DEMİR, Bülent KURT, Serkan DAL, Mertcan ERİŞ, Hasan AKAR, C-Mn-Si-Al Çeliğinin Isıl İşlem Davranışı ve Farklı Oranlarda Alüminyum İçeriğinin Mikroyapıya Etkisi, 2. Uluslar arası Demir Çelik Sempozyumu (IISS’15), 1-3 Nisan 2015, Karabük.

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C1. Kurt, B; Yıldırım, M.M., % 0.7 C İçeriğine Sahip Bir Çeliğin Süperplastik davranışına Al Miktarının Etkisi, F. Ü. Fen ve Mühendislik Dergisi, 12, 251-259, Şubat,2000.

C2. Kurt, B. Orhan, N., Şekil Hafızalı Alaşımların kaynak edilebilirliği, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları dergisi, 2, 1-5, 2003

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1. Kurt, B. Orhan, N., Şekil Hafızalı Alaşımların kullanım Alanları Üzerine Son gelişmeler, 9. denizli Malzeme sempozyumu, 459-465, Denizli, 2002

E. Diğer :

Uluslar arası SCI ve SCI- Expanded Kapsamındaki Makalelere 70 Adet Atıf